Dla Pracownika

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej zobowiązuje pracowników do zapoznania się z warunkami pracy i płacy kraju, do którego są delegowani.

Poniżej aktywne linki do poszczególnych krajów.